Vervalsing van medicatie treft patiënten omdat de deze medicatie niet, of niet goed werkt. Op de site van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt opgeroepen de verstrekte vervalste medicatie terug te brengen naar de apotheek.

Het middel "Jakavi" wordt op recept verstrekt via apothekers. Het probleem van vervalste medicatie, treft niet alleen de patiënt maar ook de gehele keten van apothekers, groothandels en transporteurs die de medicijnen distribueren. De noodzaak voor betere beveiliging tegen vervalsing wordt steeds groter. Hoewel Jakavi via apothekers wordt verspreid, garandeert dit niet de echtheid van de medicatie.

Vervalsing van medicatie is een groeiend probleem, omdat bijvoorbeeld bij verkoop via het internet onvoldoende controle is op echtheid. Eerder werd via de site van het KNMP al gewaarschuwd voor de aanschaf van medicatie via het internet.

Betere controle op echtheid van medicijnen en vaccins is noodzakelijk om patiënten de juiste zorg te kunnen bieden. Hiervoor is een gecontroleerde, transparante supply chain nodig die van fabrikant tot patiënt de verzending monitort zodat vervalsing wordt voorkomen.